Slova: meditace

Tento příspěvek k tématu „slova“ má trochu jiný základ než předešlé příspěvky. Není to slovo z původních buddhistických textů, tam naopak neexistuje. To se asi jeví docela zvláštní vzhledem k tomu, že meditace je na Západě brána jako hlavní buddhistické téma, jako to, kvůli čemu se lidé o buddhismus nejčastěji zajímají. Samozřejmě – to téma v buddhistických textech je důležité, jen tam není zcela analogické slovo. Používají se v nich ale slova blízká.
Nejblíže slovu „meditace“ je spojení „rozvoj (rozvíjení) mysli“, pod které se vejdou všechny činnosti, které bychom označili za meditaci. To platí za předpokladu, že slovo „mysl“ chápeme v souladu s buddhistickými texty jako označení i pro emocionální stránku osobnosti. Obrazně řečeno, že zahrnuje hlavu i srdce.
V raných buddhistických textech se ovšem hojně používají slova, která označují různé formy meditace (řečeno z našeho pohledu): soustředění, pohroužení, správné vidění, rozvíjení čtyř nebeských stavů (láska, soucit, radost, vyrovnanost).
lv

Slova: ví a vidí

ví a vidí

Dnes chci připomenout hned dvě slova, používaná v raných buddhistických textech jako charakteristická dvojice: „ví a vidí“. Velmi volně bychom to mohli přeložit jako „ví z vlastní zkušenosti“. Zdůrazňuje se tím, že nejde jen o to, něco vědět, protože to je ve skutečnosti velmi nejistý základ. Můžeme si totiž myslet, že něco víme, můžeme být o tom pevně přesvědčeni, a přesto je to k ničemu, pokud zůstaneme v oblasti teorie – obrazně řečeno, pokud to zůstává jen v hlavě. Důležité je, abychom to, co víme, věděli doopravdy, sami za sebe, ne jako papoušci opakující nějaká slova.

Teprve když víme, co se děje – v nás, ne ve světě – můžeme začít něco řešit.

lv