Dhammapada

Dhammapada (Khuddaka nikája, část 2)

Dhammapada je zřejmě nejoblíbenější sbírkou Pálijského kánonu. Jen angličtina má desítky překladů, dokonce i v češtině už existuje několik překladů, z toho dva už před lety vyšly tiskem.
Titul sbírky ,dhammapada‘ připouští celou řadu překladů, protože obě jeho složky: ,dhamma‘ a ,pada‘ jsou víceznačné. Dhamma může znamenat ,učení‘, ,řád‘, ale také prostě ,věc‘, ,jev‘. ,Pada‘ je chodidlo, ale odvozeně také ,krok, dráha‘, ale i ,půlverš, řádek‘. Takže celý titul můžeme přeložit např. ,Cesta učení‘, ,Verše učení‘, ,Výroky pravdy‘, ,Cesta pravdy‘ ap.

Celá sbírka obsahuje 423 slok (většinou dvouverší), které jsou rozděleny do 26 kapitol. Každá kapitola má titul, který zpravidla vyjadřuje její téma. Jednotlivé sloky jsou ale v kapitolách běžně zařazeny čistě formálně, podle zmínky dotyčného slova: např. kapitola s názvem ,Slon‘ obsahuje sloky, ve kterých je využit slon v přirovnání nebo je zmínka o slonu. Někdy je vůbec těžko říct, proč je daná sloka zařazena tak, jak je. Jedna kapitola se přímo jmenuje ,Různé.‘ Podle tradice představuje každá sloka Buddhův výrok k nějaké situaci. Někdy je vztah výroku k dané situaci je zřejmý, někdy jen volný, a někdy je to zřejmě jen dodatečné přiřazení. V tomto překladu je příběh, který se k výroku vztahuje, uveden jen na několika místech v poznámce; vždy tehdy, když by byl výrok bez situace nejasný.

Obsah sbírky je různorodý, nejčastější jsou ovšem připomenutí správné cesty a varování před těmi špatnými. Jde o verše a hlavní metodou je přirovnání či podobenství. Velká část obsahu je platná zcela obecně; i sloky, které jsou nepochybně ,buddhistické‘, mají zpravidla platnost obecnou. Pro čtení je dobré vědět, že sloky někdy tvoří větší celek, nejčastěji složený ze dvou slok. První kapitola se přímo jmenuje ,Dvojice‘, čímž se myslí, že vždy dvě sloky patří k sobě. Tento princip se ale často uplatňuje i v jiných kapitolách (a spojuje i více slok).

Obsah

1. Dvojice 8. Tisíce 15. Štěstí 21. Různé
2. Bdělost 9. Zlo 16. Milé 22. Peklo
3. Mysl 10. Násilí 17. Hněv 23. Slon
4. Květiny 11. Stáří 18. Kazy 24. Žádostivost
5. Pošetilý 12. Já 19. Spravedlivý 25. Mnich
6. Mudrc 13. Svět 20. Cesta 26. Světec
7. Arahant 14. Buddha