Úvod k mahájáně

Hnutí mahájány vzniká několik staletí po smrti historického Buddhy (5.–4. stol př. n. l.) a rozšířil se zejména v zemích východní Asie (Tibet, Čína, Mongolsko, Korea, Japonsko). Tento původně výhradně myšlenkový proud (mahájánoví mniši zpočátku žili v klidu a míru v klášterech s ostatními mnichy) se vymezoval proti tehdy převládajícímu chápání buddhismu jakožto cesty za probuzením jednotlivce a zdůrazňoval soucit se všemi myslícími a cítícími bytostmi. Osoba, která se rozhodla, že bude ze všech sil a s pomocí moudrosti pomáhat všem cítícím bytostem, se nazývá bódhisattva. Jako bódhisattvové se často označují pokročilí praktikující lidé v různých mahájánových školách, například v zenu, ale jsou tak označovány i mytologické bytosti, které se ve všech ohledech chovají a vypadají jako bozi (bódhisattva soucitu Avalókitéšvara, bódhisattva moudrosti Mandžušrí apod.). Myšlenkově mahájána vychází zejména z takzvaných pradžňápáramit (texty o dokonalé moudrosti), což jsou rozpravy připisované historickému Buddhovi, které se „ztratily“ nebo tajně tradovaly několik stovek let, až se v příhodný okamžik zase objevily. Obvykle obsahují výrazně jinou nauku, než rozpravy pálijského kánonu, a théravádoví buddhisté jejich autoritu neuznávají. Mezi nejznámější pradžňápáramity patří krátká sútra Srdce, jejímž jediným tématem je prázdnota. S prázdnotou a jejím významem mahájánové texty pracují často, nejde však o „naši“ západní nihilistickou prázdnotu, nýbrž o zachycení názoru, že věci kolem nás nemají žádnou stálou a neměnnou podstatu, neustále se mění – a jsou proto v posledku prázdné.

Když si to shrneme, tak v praktické rovině je pro všechny školy mahájánového buddhismu charakteristický důraz na soucit, zatímco ve filozofické rovině zaujímá ústřední místo prázdnota. A následovník mahájány by měl umět tyto dva póly propojit.

Pro hlubší vhled do tématu vřele doporučujeme knihu Buddhistické myšlení od Paula Williamse (http://www.databazeknih.cz/knihy/buddhisticke-mysleni-uplne-uvedeni-do-indicke-tradice-127711) a rovněž jeho Mahájánový buddhismus, který bude brzy k dostání v českém překladu.

PH