Úvod do meditace

Anglický originál vydalo Amaravati Buddhist Centre; Hertfordshire fHP1 3BZ, England; 1988.
Určeno k volnému šíření. Pořizování kopií a tisk publikace jsou možné volně a jsou vítány jako dar Pravdy.
Publikace nakladatelství Amaravati jsou určeny k volnému rozšiřování. Většinou je to umožněno dary jednotlivců i skupin, které jsou určeny přímo pro tyto publikace šířící Buddhovo učení.

Úvod
Spočívání pozornosti
Pěstování srdce
Reflektování
Další doporučení