Další doporučení

Osobní jednání

Jak se prohlubuje náš vhled, vidíme jasněji důsledky našeho jednání – mír, který následuje dobré úmysly, jistotu a jasnou mysl a naopak potíže, které vytváří zmatek a nedbalost. Tato zvýšená citlivost, zvláště když pozorujeme utrpení, které působíme sobě i jiným, je tím, co nás často inspiruje k tomu, abychom chtěli žít moudřeji. Chceme-li dosáhnout opravdový klid mysli, je nevyhnutelné meditační praxi spojit se závazkem k vlastní odpovědností a se starostí o sebe i ostatní.

Na cestě k vhledu není opravdu nic tajemného. Slovy samotného Buddhy tato cesta je prostá: „Konejte dobro, zdržujte se konání zla, očišťujte svou mysl“. Patří k pradávné tradici, že lidé, kteří se snaží o duchovní praxi, přikládají velkou důležitost správnému jednání. Mnozí meditující berou na sebe morální závazky – neškodit živým bytostem, nezneužívat sexualitu, neužívat omamné látky (alkohol a drogy), vyvarovat se pomluv a jiných prohřešků v řeči. To vše má pomoci vlastní čistotě a snad ji trochu podporovat i u ostatních.

Společenství a pravidelnost

Meditace s několika přáteli v pravidelnou dobu může značně přispět ke stálosti rozvoje meditačního umění a moudrosti. Osamělý meditující vždy nakonec musí čelit tomu, že síla jeho odhodlání ochabuje, protože často má na práci něco, co se zdá důležitější (nebo zajímavější) než je pozorování dechu. Pravidelná skupinová meditace po dohodnutou dobu drží účastníky k tomu, aby pokračovali bez ohledu na střídání nálad. (Ze záměrného pozorování těchto posunů ve sklonech a náladách můžeme často vytěžit důležité zkušenosti či poznatky, ale jsme-li na to sami, může pro nás být obtížné vytrvat i navzdory nim). Vidíte tedy nejen jak to prospívá vám, ale můžete také pozorovat, jak vaše úsilí pomáhá ostatním pokračovat v meditační praxi.

Poznámky k pozicím

Ideální je vzpřímená, bdělá pozice. Nahrbení jen zvyšuje tlak na nohy a nepříjemné pocity v zádech. Důležité je přistupovat k pozicím rozumně, ne s necitlivou silou vůle  ! Pozice se časem zlepší, je ale třeba pracovat s tělem, nikoliv proti němu.  Kontrolujte svou pozici:
– Nezaklánějí se vaše boky dozadu? To má za následek nahrbení.
– Páteř má ve své bederní části přirozené zakřivení, takže břicho je trochu vystrčené a „otevřené“.
– Představte si, že vás něco jemně tlačí mezi lopatky a přitom zachovávejte uvolněné svalstvo. Tak získáte představu, zda nevědomky nehrbíte ramena (a tím zužujete hrudník).
– Všímejte si a jemně uvolňujte každé napětí v oblasti krku a ramen.

Pokud při pozici cítíte napětí nebo ochablost:
– Představte si, že hlava je zavěšena za temeno zeshora. Tak narovnáte páteř a udržíte bradu lehce vzpřímenou.
– Spojené ruce nechte spuštěné těsně u břicha. Pokud byste je drželi vpředu, narušovaly by vaši rovnováhu.
– Dejte si pod a za zadek malý, ale pevný polštářek, abyste udrželi správné postavení boků.

Při bolestech nohou:
– Cvičte protahovací cviky (např. dotyk špiček natažených nohou vsedě).
– Je-li bolest při sezení příliš velká, změňte pozici nebo se posaďte na malou židli či stoličku nebo se na chvíli postavte.
– Jste-li zvyklí (nebo byste chtěli) sedět na zemi nebo téměř na zemi, zkoušejte polštářky různé velikosti a tvrdosti nebo vyzkoušejte některou z dostupných speciálních meditační stoliček.

Proti ospalosti:
– Zkoušejte meditovat s otevřenýma očima.
– „Protahujte“ systematicky svou pozornost celým tělem.
– Soustřeďte se spíše na celé tělo a fyzické vjemy než na nějaký subtilní objekt jako je dýchání.
– Vstaňte a procházejte se chvíli bez ztráty pozornosti na čerstvém vzduchu.

Při napětí nebo bolesti hlavy:
– Možná se snažíte příliš – to není nic neobvyklého. Uvolněte svou koncentraci. Například byste mohli přesunout pozornost na vjem dýchání v oblasti břicha.
– Vytvářejte na chvíli energii dobré vůle (viz „Pěstování srdce“, str. 6) a nasměrujte ji do místa napětí.
– Představa světla, šířícícího se celým tělem, může pomoci zmírnit bolesti.
Zkuste soustředit světlo plné laskavosti na oblast potíží!

Předchozí