Pěstování srdce

Pěstování laskavosti a dobré vůle (mettá) přináší do vhledových cvičení novou dimenzi. Meditace přirozeně učí trpělivosti a toleranci nebo přinejmenším ukazuje důležitost těchto vlastností. Možná byste rádi v sobě rozvinuli přátelštější a ohleduplnější postoj k sobě i ostatním. Při meditaci můžete dobrou vůli pěstovat velmi realisticky. Soustřeďte pozornost na dech, který nyní bude představovat proud laskavosti a dobré vůle. Začněte u sebe, u svého těla. Představte si dech jako světlo nebo ztotožněte svou pozornost s teplým paprskem, kterým postupně procházejte a očišťujte vaše tělo. Jemně přeneste svou pozornost na střed hrudi, blízko srdeční krajiny. Když vdechujete, nechte proud trpělivé laskavosti proudit k sobě – můžete si přitom v duchu například opakovat „Ať je mi dobře“ nebo „Klid“. Při výdechu nechte náladu této myšlenky – nebo vědomí světla – postupně prozařovat srdcem, tělem, myslí a pak ji vyšlete mimo sebe. „Ať je ostatním dobře“.

Jestli prožíváte negativní stav mysli, dýchejte s představou tolerance a odpuštění. Při tom může pomoci představa, že váš dech má hojivou barvu. Při výdechu se uvolněte – od stresů, starostí nebo negativního postoje – a rozšiřte tento pocit osvobození na celé tělo a mysl i mimo sebe tak jako předtím. Toto cvičení můžete provádět během celé meditace nebo během její části – sami posuďte, co je pro vás přiměřené. Uklidňující efekt meditace s laskavým postojem je výhodný pro začátek meditace vsedě, ale nepochybně si najdete čas provádět ji delší dobu, aby mohla proniknout hlouběji do srdce. Vždy začínejte tím, že si uvědomíte, co máte na mysli, i když je to triviální nebo zmatené. Nechte mysl, aby na tom v klidu spočinula; ať už je to nuda, bolavé koleno, nebo frustrace a lhostejnost. Nechte to být; cvičení začněte tím, že se s těmito věcmi smíříte. Prozkoumejte a jemně odmítněte tendece k lenosti, pochybám nebo pocitu provinění.

Klid je možné rozvinout ve velmi plodný postoj laskavosti k sobě samému, jestliže nejdříve plně přijmete přítomnost i toho, co nemáte rádi, co je nepříjemné. Udržujte stálou pozornost, a otevřete své srdce všemu, co zakoušíte. To neznamená přijetí negativních stavů, jen jim to ponechává prostor, do kterého mohou přijít i odejít.

Vytváření laskavosti k světu mimo sebe probíhá podobně. Jednoduchou cestou k vytváření laskavosti je pracovat postupně. Začněte u sebe, spojte pocit láskyplnosti s pohybem dechu. „Ať je mi dobře“. Pak si představte lidi, které máte rádi a kterých si vážíte, a přejte jim dobré, jednomu po druhém. Přejděte k dalším známým, k nimž cítíte přátelství, pak k těm, ke kterým nemáte žádné vyhraněné postoje. „Ať je jim dobře“. Nakonec obraťte mysl k lidem, kterých se bojíte nebo které nemáte rádi a dále vyzařujte přání dobra.

Tuto meditaci můžete dále vysíláním soucitu rozšířit tak, aby zahrnula všechny lidi na světě, ve všech prostředích. A pamatujte, nemusíte cítit ke všem lásku, abyste jim mohli přát dobro!

Laskavost a soucit pramení ze stejného zdroje dobré vůle, a vysvobozují mysl z úzké osobní perspektivy. Jestliže se nesnažíte stále jen nutit věci, aby se chovaly podle vašich přání, jestliže přijímáte sebe i ostatní stále více tak jak jsou, soucit vzniká zcela přirozeně. Schopnost soucitu je srdci vlastní.

Předchozí Další