Úvod

Cílem této knížky je sloužit jako úvod do meditace vhledu tak, jak se učí v tradici theravádového buddhismu. Nemusíte být obeznámeni s Buddhovým učením, abyste z ní měli užitek, ačkoliv tato znalost vám může pomoci jasněji pochopit vaše osobní zkušenosti a poznání, které se meditací mohou rozvinout.

Smyslem meditace vhledu není vytvořit věroučný systém, ale spíše dát návod k tomu, jak vidět jasně povahu vlastní mysli. Takto člověk získá nezprostředkované porozumění toho, jak věci jsou, bez spoléhání se na názory či teorie a získá vlastní živou zkušenost; vznikne tak také pocit hlubokého klidu, vycházející z vlastního vědění, které je mimo jakoukoliv pochybnost.

Meditace vhledu je klíčovým prvkem cesty, kterou Buddha nabídl pro blaho lidských bytostí – jedinou podmínkou je ji realizovat. Na těchto stránkách proto najdete popis řady meditačních cvičení a praktické rady, jak je provádět. Nejúčinnější je, jestliže čtenář sleduje postupně návod a pokračuje dále teprve po zvládnutí každé série instrukcí.

Termín „meditace“ (samatha-vipassana) se vztahuje na cvičení mysli, jimiž se vyvíjí jednak klid (samatha) prostřednictvím spočívající pozornosti, jednak vhled (vipassana) prostřednictvím reflexe. Základní technikou pro spočívání pozornosti je soustředěné uvědomování těla – to se tradičně cvičí při chůzi nebo sezení. Tento průvodce začíná pokyny, které se týkají této metody.

K reflexi dochází zcela přirozeně, jakmile se v meditačním cvičení cítíme „doma“. Pak už máme pocit lehkosti a zájmu a začímáme se obhlížet a seznamovat s procesy mysli, jež medituje. Toto „obhlížení“ se nazývá kontemplace. Je to zcela osobní a přímé prožívání – jakákoli technika je může pouze navodit. Několik nápadů a pokynů, jak toho dosáhnout, je obsaženo v pozdější části průvodce.

Předchozí Další