Buddhistické svátky a obřady

Protože buddhismus měl vždy tendenci splynout s každodenním životem země, ve které se ujal, můžeme najít jen málo čistě buddhistických svátků. Buddhismus se místo toho kloní k přijímání nebo přizpůsobení si již existujících svátků, a tak v některých zemích (např.Nepálu) je jich mnoho a jsou velice barvité. Středem buddhistického kalendáře v zemích théravády je VÉSÁKH, kdy je oslavováno narození, osvícení a smrt Buddhy. Všeobecně spadá každým rokem na den úplňku v měsíci květnu. V zemích mahájánového buddhismu oslavují tyto velké události různě podle oblasti a tradice. Nejsou také žádné universální buddhistické obřady při narození, svatbě nebo úmrtí. Ty se také často mění od země k zemi, od tradice k tradici. Na mnohých místech se však na nich mniši nebo kněží určitým způsobem účastní přednesem z písem (súter) anebo přednesením kázání; lidé také mohou navštěvovat buddhistické kláštery nebo chrámy a účastnit se kvůli určitému obřadu.

(převzato od Buddhist Society London)